Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem w pralni Perfekt rozwiązań z obszaru recyklingu wody. niskoemisyjnej technologii prania oraz kompleksowego systemu zarządzania pralnią.

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych od akredytowanego IOB w związku z wdrożeniem innowacji technologicznej w strukturach Wnioskodawcy. Zakup usług doradczych jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem przez Wnioskodawcę na krajowy oraz niemiecki rynek znacząco udoskonalonej usługi prania, jak również zwiększenia mocy przerobowych zakładu. W rezultacie usług doradczych nastąpi równoległe wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych obejmujących fazę od zakupu środków niezbędnych do świadczenia usługi pralniczej do komunikacji rynkowej z nabywcami biznesowymi. Proinnowacyjne usługi przyczynia się do optymalizacji strategii umocnienia pozycji pralni Perfekt na konkurencyjnym rynku usług pralniczych i skuteczną komunikację do precyzyjnie zdefiniowanych grup odbiorców i zwiększenie poziomu eksportu na rynku niemieckim. Rezultatem projektu jest stworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Planowane efekty

– wdrożenie na rynku 4 innowacyjni produktowej, procesowej, organizacyjnej, marketingowej

 

wartość projektu 1 925 414.00

wydatki kwalifikowane 1 421 800.00

 

wkład Funduszy Europejskich 855 190.00

Postępowania ofertowe